روابط بین الملل

فراخوان همکاری پژوهشی مشترک با آلمان، تشکیل جلسه مشترک با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

سه شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۷

در راستای فراخوان همکاری پژوهشی مشترک با آلمان، به همت دانشگاه گلستان و با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، جلسه مشترکی با حضور مدیران روابط بین‌الملل و اعضای هیات علمی دو دانشگاه برگزار شد. در این جلسه اولویت‌های پژوهشی معرفی شده در فراخوان مطرح و زمینه‌های همکاری مشترک دو دانشگاه در تعریف پروپزال مشترک مورد بررسی قرار گرفت. مقرر شد در جلسه آتی نمایندگانی از هر دو دانشگاه بر اساس اولویت‌های تحقیقاتی تعیین تا دستیابی به نتیجه در فرصت کوتاه باقی مانده فراهم شود.


تعداد بازدید: 144