افتخاری دیگر برای دانشگاه گلستان؛ نام عضو هیات علمی دانشگاه در جمع پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۹

به گزارش روابط عمومی دانشگاه گلستان، براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نام دکتر علیرضا گودرزی عضو هیات علمی گروه مهندسی پلیمر دانشکده فنی و مهندسی گرگان در فهرست پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر ایرانی در حوزه های مختلف موضوعی علوم سال 2020 قرار گرفت. 

اسامی پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی در حوزه های مختلف علوم موضوعی براساس پردازش‌های پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بر روی داده‌های مستخرج از دو پایگاه ESI و WOS و با روش‌شناسی پیشرفته در بازه زمانی ده ساله از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰ شناسایی و استخراج شده است.

گفتنی است پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر ایرانی براساس سه شاخص، نسبت تعداد کل استنادها به تعداد کل مقالات استناد کننده، تعداد متوسط خود استنادی به ازای هر مقاله و متوسط درصد خود استنادی یک پژوهشگر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته اند.


تعداد بازدید: 825