آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان

الزام گذراندن دوره HSE توسط دانشجویان

اخبار
۲۱ بهمن ۱۳۹۷

الزام گذراندن دوره HSE توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه