آزمایشگاه مرکزی دانشگاه گلستان

الزام گذراندن دوره HSE توسط دانشجویان

۲۱ بهمن ۱۳۹۷

الزام گذراندن دوره HSE توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی طبق مصوبه چهارمین جلسه شورای ایمنی، بهداشت و محیط زیست دانشگاه

متن کامل