گروه مهندسی کامپیوتر

برگزاری ماراتن برنامه نویسی و ایده پردازی حوزه امنیت "هکاتون امنیت" در دانشکده فنی و مهندسی گرگان

دوشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۶

برگزاری ماراتن برنامه نویسی و ایده پردازی حوزه امنیت با نام "هکاتون امنیت"  به همت مرکز آپا دانشگاه گلستان و همکاری انجمن علمی مهندسی کامپیوتر

لینک کامل خبر


تعداد بازدید: 484