مرکز مشاوره دانشگاه

معرفی رییس مرکز مشاوره

 

نام و نام خانوادگی: هیوا محمودی

رشته تحصیلی:روانشناسی عمومی

مقطع تحصیلی:دکتری

تلفن تماس: 01732254165

 


تعداد بازدید: 1280