نورالدین دبیری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی صنایع

دکتری (۱۳۹۱)

مهندسی صنایع

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۵)

مهندسی صنایع - صنایع

صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۲)

مهندسی صنایع - تولید صنعتی

علم و صنعت ایران - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • Nooraddin Dabiri, Mohammad. J. Tarokh, Mahdi Alinaghian, New mathematical model for the bi-objective inventory routing problem with a step cost function: A multi-objective particle swarm optimization solution approach , Applied Mathematical Modelling , (2017) , 49 , 302-318
 • میثم محجوب‌نیا، نورالدین دبیری، علی بزرگی امیری، ارائه مدل جدید مکان‌یابی-مسیریابی- موجودی سبز تحت عدم قطعیت ، پژوهش‌های مهندسی صنایع در سیستم‌های تولید ، (1396) ، 5 ، 99-115
 • مصطفی حسن‌پور، نورالدین دبیری، مدل‌سازی و حل ابتکاری مسئله برنامه‌ریزی موجودی با ملاحظه تنوع در روش‌های حمل‌ونقل ، پژوهشنامه حمل‌ونقل ، (1396) ، 14 ، 257-290
 • Farhad etebari, Nooraddin Dabiri, A hybrid heuristic for the inventory routing problem under dynamic regional pricing , Computers & Chemical Engineering , (2016) , 95 , 231-239
 • مریم سعیدصبایی، رسول سلمان‌ماهینی، سید محمد شهرآئینی، سیدحامد میرکریمی، نورالدین دبیری، کاربرد ترکیب برنامه‌ریزی خطی‌والگوریتم ابتکاری کلونی مورچگان و قابلیت‌های GIS در به‌گزینی مکانی کاربری اراضی ، سنجش از دور و GIS ایران ، (1395) ، 8 ، 109-126
 • مریم سعیدصبایی، رسول سلمان‌ماهینی، سید محمد شهرآئینی، سیدحامد میرکریمی، نورالدین دبیری، به کارگیری سنجه های سیمای سرزمین در تخصیص کاربری اراضی ، آمایش سرزمین ، (1395) ، 8 ، 155-175
 • M. Saeidsabaee, A. S. Salmanmahiny, S.M. Shahraeini, S.H. Mirkarimi, N.Dabiri, Compactness for Regionalization and its application in Land-Use Planning , Environmental Resource Research , (2016) , 5 , 184-196
 • Seyed Jafar Sadjadi, Shiva Zokaee, Nooraddin Dabiri, A single-vendor single-buyer joint economic lot size model subject to budget constraints , International Journal of Advanced Manufacturing Technology , (2013) , 70 , 1699–1707
 • Seyed Mohammad Seyedhosseini, Shima Kabirian, Ahmad Makui and Nooraddin Dabiri, A Possibilistic Programming Approach for Vehicle Routing Problem with Fuzzy Fleet Capacity (FCVRP) , Industrial Engineering Management , (2013) , 2 ,
 • N. Dabiri, M.J. Tarokh, M. Setak, A Constructive Heuristic for Multi-Product Inventory Routing Problem , Transportation Research Journal , (2012) , 1 , 11-24
 • محمد جعفر تارخ ، نورالدین دبیری ، وحید یدالله نژاد کلمی، مدل‌سازی و ‌حل مسئله مسيريابي وسيله نقليه با تابع هزينه پله‌ای وابسته به مقدار بارگيری (مطالعه موردي: شرکت فرگاز مازندران) ، نشریه مهندسی صنایع ، (1390) ، 45 ، 131-143
 • M.J Tarokh; N Dabiri; A Shokouhi; H Shafiei, The effect of supply network configuration on occurring chaotic behavior in the retailer’s inventory , Journal of Industrial Engineering: An International , (2011) , 7 , 19-28
 • Rasoul Shafaei; Nooraddin Dabiri, An EFQM Based Model to assess an Enterprise Readiness for ERP Implementation , Journal of Industrial and System Engineerin , (2008) , 2 , 51-74
 • محمدرضا رضایی‌مقدم، سید رسول داودی، نورالدین دبیری، بررسی تاثیر شرایط اجتماعی-اقتصادی شهروندان در استفاده از حمل و نقل عمومی(مطالعه موردی: شهر گرگان) ، پنجمین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری ، (1396/دی) ، ،
 • نورالدین دبیری، مسیریابی وسیله نقلیه به منظور کاهش سوخت مصرفی با ملاحظه مقدار بار جابجاشده توسط ناوگان حمل و نقل ، ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ، (1395/اسفند) ، ،
 • نورالدین دبیری، ارائه مدل مفهومی مبتنی بر رویکرد مدیریت موجودی توسط فروشنده در شبکه های توزیع سوخت ، ششمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی ، (1395/اسفند) ، 6 ،
 • میثم محجوب‌نیا، نورالدین دبیری، علی بزرگی امیری، مدل توأم مکان یابی-مسیریابی- موجودی دو هدفه‌ی سبز تحت عدم قطعیت ، چهارمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین ، (1393/بهمن) ، ،
 • مصطفی حسن‌پور، نورالدین دبیری، مدل مدیریت موجودی توسط فروشنده با ملاحظه روش‌های متنوع حمل‌ونقل ، یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ، (1393/دی) ، ،
 • Farhad Etebari, Nooraddin Dabiri, An Integrated Model for pricing-inventory-routig decisions in a single vendor multiple buyer system , An International Conference on Engineering and Applied Sciences Optimization , (2014/6) , ,
 • مریم قره گوزلو، عماد روغنیان، نورالدین دبیری، ارائه رویکرد جدید برای حل مسئله تعیین اندازه انباشته توام اقتصادی با بکارگیری الگوریتم ابتکاری ، هفتمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ، (1393/اردیبهشت) ، ،
 • Sarah Azadmanesh, Mohammad J. Taorkh, Nooraddin Dabiri, Locating collection centers with incentive under a pick-up policy for the entire return products , Iranian International Industrial Engineering Conference , (2013/1) , ,
 • محمدرحیم رمضانیان، محمود مرادی، نجمه السادات حسینی رستمی، نورالدین دبیری، مدیریت و بهینه سازی مسیر و زمان سوخت سیستم های حمل‌و‌نقل و پخش کالا با استفاده از الگوریتم گرانش ، کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع ، (1391/بهمن) ، ،
 • مری سامر، رسول شفائی (مترجم)، نورالدین دبیری (مترجم)، برنامه‌ریزی منابع سازمان ، ، (1387/6/26) ، ، 288
 • نورالدین دبیری، مدل‌سازی و حل مسئله موجودی- مسیریابی پویا در زنجیره تأمین چند محصولی و چند سطحی ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، (1391/6/28)
 • نورالدین دبیری، بررسي آمادگي سازمان براي پياده‌سازي سيستم ERP ، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ، (1385/10/19)
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1027