سیدعباس حسینی جو

  35731624 - 017
   CV
 

رشته تحصیلی

مهندسی صنایع - گرایش مهندسی صنایع

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

صنایع

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۲

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

صنعتی امیر کبیر - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

کاربرد نگرش و متدولوژیهای سیستمی در طراحی و توسعه پایدار سیستمها و محصولات صنعتی

سیدعباس حسینی جو

فهرست مقالات

  •   نگرش سیستمی در طراحي و توسعه پايدار سيستمهاي صنعتي
  •  ارزيابي چرخه عمر سیستمهای صنعتی، مواد و محصولات
  • رویکرد سیستمی در انتخاب مواد
  • آنالیز جریان مواد

   

   

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.