مدیریت شاهد و ایثارگر

معرفی مدیریت

نام و نام خانوادگی: حنظله مؤمن

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: مهندسی کشاورزی

آدرس پست الکترونیک: h.momen@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • مدیریت
  • شاهد ایثارگر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 1278