مدیریت شاهد و ایثارگر

شرح وظایف

1- اجرای برنامه­ها، طرح­ها، آیین نامه­ها و دستورالعمل­های ارسالی از ستاد مرکزی یا اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

2-پیگیری و اجرای مصوبات ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه
3- تهیه طرح های تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد برای تصویب و اجرای طرح تقویت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق برگزاری کلاسهای تقویتی، گروههای درسی و ...
4- راه اندازی و تقویت کانون های علمی و فرهنگی ایثار در دانشگاه

5- تنظیم و ارائه پیشنهاد بودجه سالانه به ستاد شاهد و ایثارگر دانشگاه

6- پیگیری و جذب اعتبارات بمنظور پیشبرد برنامه ها و فعالیت های مصوب از همه منابع ممکن

7- تنظیم تقویم سالیانه برگزاری جلسات ستاد امور شاهد و ایثارگر دانشگاه و ارسال به موقع صورتجلسات مربوطه به اداره کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت متبوع

8- اطلاع رسانی شایسته و به موقع به دانشجویان شاهد و ایثارگر برای بهره مندی از امکانات، تسهیلات و خدمات گوناگون آموزشی، فرهنگی و رفاهی

9- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی، فرهنگی، رفاهی و سلامت دانشجویان شاهد و ایثارگر و دانش آموختگان اجرای طرح استاد مشاور و برگزاری کارگاههای آموزشی و پژوهشی ویژه دانشجویان شاهد و ایثارگر و اساتید مشاور

10- پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر از طریق همکاری و هماهنگی با مسئولان دانشگاه و سایر نهادهای ذیربط.

11- جلب مشارکت دانشجویان شاهد و ایثارگر برای حضور فعال در برنامه های علمی، فرهنگی و پژوهشی و حمایت و پشتیبانی از پروژه های تحقیقاتی آنان

12 همکاری و تعامل مناسب با بنیادشهید و امور ایثارگران در جهت اجرای مطلوب برنامه های مصوب و در اختیار گذاشتن آمار و اطلاعات مورد نیاز حسب مورد


  • برچسب ها:
  • شرح وظایف
  • شاهد و ایثارگر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 1811