مدیریت شاهد و ایثارگر

معرفی کارشناس

نام و نام خانوادگی: ماریه ایزد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: حقوق

آدرس پست الکترونیک: m.eizad@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • معرفی
  • کارشناس
  • مدیریت شاهد و ایثارگر
  • دانشگاه گلستان
تعداد بازدید: 460