روابط بین الملل

خبر

حمایت از طرح های مطالعاتی در حوزه دیپلماسی علم، فناوری و نوآوری

خبر بین الملل
۲ مهر ۱۴۰۱

اعطای بورس تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری توسط دانشگاه کامستس

خبر بین الملل
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

فراخوان "دهمین کنفرانس علمی بین المللی دانشجویان کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکترا " دانشگاه بین المللی قفقاز گرجستان

خبر بین الملل
۲۱ فروردین ۱۴۰۱

فراخوان برنامه پژوهشی شمس تبریزی میان ایران و ترکیه اعلام شد

خبر بین الملل
۲ اسفند ۱۴۰۰

فراخوان جایزه بین‌المللی مندلیف یونسکو- روسیه

خبر بین الملل
۱۸ بهمن ۱۴۰۰

برگزاری همایش همکاری دانشگاه‌های ايران و هند در خصوص آموزش زبان فارسي

خبر بین الملل
۲۸ دی ۱۴۰۰

فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری مشترک دانشگاه خلیج‌ فارس و IPVC پرتغال در زمینه‌ هوش مصنوعی در سلامت

خبر بین الملل
۲۲ دی ۱۴۰۰

دور جدید حمایت از طرحهای پژوهشی مشترک دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران و سوئیس

خبر بین الملل
۲۱ دی ۱۴۰۰

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان-2022

خبر بین الملل
۲۱ آذر ۱۴۰۰

بیست وسومین اجلاس عمومی اتحادیه دانشـگاه هاي دولتی و مؤسسات تحقیقاتی حاشیه دریاي خزر

خبر بین الملل
۱۶ آذر ۱۴۰۰

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...