روابط بین الملل

خبر

برگزاری همایش همکاری دانشگاه‌های ايران و هند در خصوص آموزش زبان فارسي

خبر بین الملل
۲۸ دی ۱۴۰۰

فراخوان جذب پژوهشگر پسادکتری مشترک دانشگاه خلیج‌ فارس و IPVC پرتغال در زمینه‌ هوش مصنوعی در سلامت

خبر بین الملل
۲۲ دی ۱۴۰۰

دور جدید حمایت از طرحهای پژوهشی مشترک دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران و سوئیس

خبر بین الملل
۲۱ دی ۱۴۰۰

اطلاعیه بورس تحصیلی دولت مجارستان-2022

خبر بین الملل
۲۱ آذر ۱۴۰۰

بیست وسومین اجلاس عمومی اتحادیه دانشـگاه هاي دولتی و مؤسسات تحقیقاتی حاشیه دریاي خزر

خبر بین الملل
۱۶ آذر ۱۴۰۰

فراخوان جذب پرسنل سرباز امریه ارتباط با جامعه و صنعت

اطلاعیه
۳ آبان ۱۴۰۰

بورسیه تحصیلی روسیه

خبر بین الملل
۲۷ مهر ۱۴۰۰

بورسیه تحصیلی کشور هندوستان

خبر بین الملل
۳۱ مرداد ۱۴۰۰

کسب رتبه چهارم دانشگاه در برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور

خبر بین الملل
۱۲ خرداد ۱۴۰۰

وبینار Dr. Ravichandran Vengadasamy استاد دانشگاه ملی مالزی

خبر بین الملل
۲ خرداد ۱۴۰۰

۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰...