روابط بین الملل

خبر

نهمین نشست سراسری هم اندیشی معاونان و مدیران بین الملل دانشگاه ها، مراکز آموزش عالی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری

خبر بین الملل
۲۹ بهمن ۱۳۹۷


دومین جلسه نشست مشترک فراخوان اولویت های پژوهشی آلمان

خبر بین الملل
۱۷ بهمن ۱۳۹۷


فراخوان همکاری پژوهشی مشترک با آلمان، تشکیل جلسه مشترک با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

خبر بین الملل
۹ بهمن ۱۳۹۷

اجرای برنامه مشترک تحقیقاتی بین معاونت علمی و وزارت علوم و فناوری چین

خبر بین الملل
۷ بهمن ۱۳۹۷

ثبت دانشگاه گلستان به عنوان پایگاه تخصصی همکار در طرح جذب نخبگان مقیم خارج

خبر بین الملل
۲۹ دی ۱۳۹۷


کارگاه پژوهش در آلمان، معرفی فرصت‌ها و گرنت‌های پژوهشی سه شنبه 20 آذر 97

خبر بین الملل
۲۱ آذر ۱۳۹۷


کارگاه «چگونگی بین المللی شدن دانشگاهها و اثرات آن» با حضور آقای دکتر مصطفی رحیم نژاد برگزار شد

خبر بین الملل
۱۴ آذر ۱۳۹۷


عضویت دانشگاه گلستان در کارگروه ملی همکاری بین المللی آلمان

خبر بین الملل
۱۲ آذر ۱۳۹۷

دانشگاه های ایران در ۹ حوزه موضوعی در بین دانشگاه های برتر جهان قرار گرفتند

خبر بین الملل
۱۱ آذر ۱۳۹۷


لیست برترین پژوهشگران پراستناد دنیا در سال 2018

خبر بین الملل
۱۱ آذر ۱۳۹۷

صفحه:  1234