دبیرخانه کارگروه سیلاب دانشگاه

انتصاب دو عضو هیأت علمی دانشگاه گلستان در کارگروه های هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها

دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸

طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر محمود نیلی‌ احمدآبادی رئیس هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، دکتر عبدالعظیم قانقرمه عضو هیأت علمی گروه جغرافیا و دکتر عبدالمجید نورتقانی عضو هیأت علمی گروه معماری دانشگاه گلستان به عنوان عضو در کارگروه این هیأت، منصوب گردیدند.

دکتر قانقرمه به عضویت در کارگروه اقلیم شناسی و هواشناسی و دکتر نورتقانی به عضویت در کارگروه شهرسازی، معماری و میراث فرهنگی منصوب شده اند.

در بخشی از احکام صادر شده آمده است:

با عنایت به حکم رئیس جمهور محترم مبتنی بر تشکیل هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها و به موجب این حکم به عنوان همکار در هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب ها، منصوب می‌شوید.

انتظار دارد با توجه به سوابق علمی و اجرایی ارزنده خود، کارگروه را در تهیه گزارشی مستند و دقیق از سیلاب‌های سال ۱۳۹۸ در کشور یاری نموده تا پس از تلفیق با گزارش سایر کارگروه ها به استحضار ریاست محترم جمهور و ملت شریف ایران رسانده شود.

امید است در انجام این وظیفه ملی، موفق و سربلند باشید.

گفتنی است دکتر غلامرضا خوش فر دیگر عضو هیأت علمی این دانشگاه نیز قبلاً به عضویت در کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه منصوب شده بودند.


تعداد بازدید: 289