گروه آموزشی زمین شناسی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400  ( همه مقاطع تحصیلی )

دوشنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۰

تقویم آموزشی سال تحصیلی 1401-1400
 ( همه مقاطع تحصیلی )

نکته: تقویم آموزشی فوق با توجه به شرایط جاری کشور در جلسه 130 شورای دانشگاه مورخ 1400/04/13 به تصویب رسیده است. بدیهی در صورت اعلام شرایط و تصمیمات خاص توسط مراجع ذیصلاح، تقویم آموزشی فوق بازنگری خواهد شد.

 


تعداد بازدید: 1070