گروه آموزشی زمین شناسی

مدیر گروه

حامد رضایی

رشته تحصیلی

زمین شناسی - گرایش زمین‌شناسی مهندسی

دانشکده

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی

زمین شناسی

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه فردوسی مشهد - کشور ایران


تعداد بازدید: 874