معاونت اداری، مالی و عمرانی

پروژه طرح جامع دانشگاه

سه شنبه ۷ آبان ۱۳۹۸

طرح جامع کالبدی دانشگاه گلستان

  1. طرح جامع دانشگاه :

سال بازنگری طرح جامع : 1395

مشاور : دانشگاه فردوسی مشهد

مساحت پردیس : 65 هکتار

وضعیت معابر : زیر سازی معابر اصلی انجام گردیده و روسازی این معابر در حال احداث می باشد

تعداد ساختمان های بهره برداری شده : 4 عدد

تعداد ساختمان های در حال احداث: 3 عدد

محل تامین برق پردیس : شبکه سراسری ( احداث پست برق اصلی به ظرفیت 1 مگا وات و اجرای خط انتقال به طول 12 کیلومتر در سال 96)

محل تامین گاز : شبکه سراسری ( احداث پست گاز به ظرفیت 400 پوند و اجرای خط انتقال به طول 720 متر در سال 96 )

 


تعداد بازدید: 215