معاونت اداری، مالی و عمرانی

مسئول دفتر معاونت اداری،مالی و عمرانی


نام و نام خانوادگی:  عماد دهقان راد

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: مهندسی برق

سمت: مسئول دفتر معاونت اداری مالی و عمرانی

آدرس پست الکترونیک  :  e.dehghanrad@gu.ac.ir

 تلفن  : 01732303990


تعداد بازدید: 1644