معاونت اداری، مالی و عمرانی

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از تبدیل وضعیت ۳ هزار نیروی قراردادی دانشگاههای کشور خبر داد

سه شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۶

 معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم گفت: فرآیند تبدیل وضعیت ۳هزار نیروی انسانی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که دارای کارنامه آزمون استخدامی ادواری هستند تا پایان سال جاری به طور کامل اجرایی می شود.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم از تبدیل وضعیت ۳ هزار نیروی قراردادی دانشگاههای کشور خبر داد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمد حسین امید در همایش سراسری مدیران امور اداری و پشتیبانی دانشگاهها، پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور با اعلام این خبر گفت: با توجه به تهیه سند نیروی انسانی وزارت علوم، سهمیه استخدامی مراکز آموزش عالی کشور در حال نهایی شدن با سازمان امور اداری و استخدامی است و انشاءالله اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶ آزمون استخدامی برای جذب نیروی جدید برگزار می شود.
وی افزود: نیروهای قرار دادی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی که در این آزمون شرکت کنند با توجه به سنوات خدمت دارای امتیاز خواهند بود و با توجه به نمره آزمون، بررسی سوابق و مصاحبه تخصصی بهترین نیروهای انسانی برای دانشگاهها جذب خواهند شد.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم افزود: سند توسعه منابع انسانی دانشگاههای کشور با کارکارشناسی سه ساله به اتمام رسید و به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارائه شد و براساس این سند، به نسبت هر ۲۰ نفر دانشجو در دانشگاهها یک استاد و به ازای هر استاد یک کارمند خواهیم داشت.
وی با اشاره به اینکه از سال ۱۳۹۲ در همه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، آیین نامه استخدامی کارکنان اجرا شده است گفت: پس از ۳ سال تجربه اجرا و بررسی نقاط ضعف و قوت، اصلاحاتی در این آیین نامه اعمال شده است که در نیمه اول سال ۱۳۹۶ در هیئت امنای تک تک دانشگاهها به صورت جداگانه مطرح و تصویب خواهد شد.

 


تعداد بازدید: 341