دانشکده علوم انسانی

معاونین دانشکده

نوروز نیمروزی

معاونت آموزشی و پژوهشی - پردیس سرخنکلاته

- دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران

- مرتبه علمی : استادیار

- شروع مسئولیت: شهریور 95

- شماره تماس : 01738737010

- پست الکترونیک : n.nimroozi@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • معاون دکترای جامعه شناسی دکترای جغرافیا
تعداد بازدید: 1514