دانشکده علوم انسانی

معاون دانشکده

نوروز نیمروزی

- دکترای جامعه شناسی از دانشگاه تهران

- مرتبه علمی : استادیار

- شروع مسئولیت: شهریور 95

- شماره تماس : 01732254260

- پست الکترونیک : n.nimroozi@gu.ac.ir


  • برچسب ها:
  • معاون دکترای جامعه شناسی
تعداد بازدید: 499