دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش

مهدی امیدیان

تحصیلات: کارشناسی ادبیات فارسی

کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

شماره تماس: 01732229082

---------------------------------------------------------------------------

حامد تازیکه

تحصیلات: کارشناسی مدیریت بازرگانی

کارشناس گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)، روابط عمومی و جامعه شناسی

شماره تماس: 01738737020

---------------------------------------------------------------------------

داود حاجیلری

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

- کارشناس امور عمومی دانشکده

شماره تماس: 01738737020

---------------------------------------------------------------------------

نفیسه عباسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

کارشناس گروه های آموزشی جغرافیا(کارشناسی و کارشناسی ارشد)، حقوق و روانشناسی

شماره تماس: 01738737030

---------------------------------------------------------------------------

سمیه مهاجر

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناس گروه های آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی(کارشناسی و کارشناسی ارشد)، مدیریت بازرگانی و اقتصاد

شماره تماس: 01738737220


  • برچسب ها:
  • حاجیلری تازیکه عباسی مهاجر کارشناس آموزش
تعداد بازدید: 1497