دانشکده علوم انسانی

کارشناسان آموزش

داود حاجیلری

- کارشناس رشته های مدیریت  و حقوق

- کارشناسی ارشد علوم سیاسی

---------------------------------------------------------------------------

احسان زینتی

- کارشناس رشته های ادبیات فارسی و علوم اجتماعی و تربیت بدنی

- کارشناسی ارشد ریاضی

---------------------------------------------------------------------------

نفیسه عباسی

کارشناس رشته های زبان انگلیسی و جغرافیا

- کارشناسی ارشد حسابداری

---------------------------------------------------------------------------

مهدی امیدیان

کارشناس گروه آموزشی معارف اسلامی و تاریخ انقلاب اسلامی

- کارشناسی ادبیات فارسی


  • برچسب ها:
  • زینتی عباسی کارشناس آموزش
تعداد بازدید: 1127