دانشکده علوم انسانی

تاریخچه

در راستای تحقق خواسته بر حق و دیرینه مردم فهیم و فرهیخته استان گلستان برای تاسیس و راه اندازی دانشگاهی جامع، هیات محترم دولت با مصوبه ای در اسفند 1384 این مهم را جامه عمل پوشاند. سپس از نیمسال دوم سال تحصیلی 86-1385 پذیرش دانشجو در دو رشته ادبیات فارسی و جغرافیا (ژئومورفولوژی ) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان آغاز گشت.

با راه اندازی این دو رشته فرآیند راه اندازی دانشکده علوم انسانی برای اولین بار در استان گلستان به عنوان یکی از دانشکده های اصلی و دولتی کلید خورد. با تاسیس و راه اندازی دانشگاه گلستان در ابتدای سال 1387 و انتزاع دانشکده علوم انسانی از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، این دانشکده به دانشگاه گلستان پیوست. دانشکده علوم انسانی طی چند سال انگشت شمار فعالیت بی وقفه خود در دانشگاه گلستان توانست از رشد فزاینده معقولی برخوردار باشد به گونه ای که در حال حاضر ( مهر 1393) با برخورداری از 39 عضو هیات علمی تمام وقت (شامل 2 دانشیار، 35 استادیار و 2 مربی)، و 816 دانشجوی تمام وقت (606 دختر و 210 پسر) مشغول به فعالیت می­باشد. رشته ها و مقاطع تحصیلی دانشکده علوم انسانی دانشگاه گلستان در حال حاضرعبارتند از؛

- زبان و ادبیات انگلیسی  دو گرایش آموزش و ادبیات- کارشناسی

- ادبیات انگلیسی - کارشناسی ارشد

- زبان وادبیات فارسی – کارشناسی و کارشناسی ارشد

- جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی) - کارشناسی

– جغرافیا و برنامه ­ریزی شهری – کارشناسی و کارشناسی ارشد

- جغرافیا و برنامه­ریزی روستایی – کارشناسی ارشد

- اقلیم شناسی (مخاطرات آب و هوایی) - کارشناسی ارشد


- علوم اجتماعی (ار تباطات) - کارشناسی

- علوم اجتماعی (پژوهشگری) – کارشناسی

- تاریخ انقلاب اسلامی - کارشناسی ارشد

- جامعه شناسی ( شیعه شناسی) - کارشناسی ارشد

- تربیت بدنی و علوم ورزشی -کارشناسی

- مدیریت - کارشناسی

-  حقوق - کارشناسی

ضمن تلاش برای گشایش مقطع دکتری در برخی گرایشات تحصیلی، دانشکده علوم انسانی با جذب تعدادی عضو هیات علمی متخصص - که پیشتر صورت گرفته است - در نظر دارد تا علاوه بر بازگشائی رشته علوم سیاسی (کارشناسی)، رشته های حقوق (کارشناسی)، اقتصاد (کارشناسی) و روان شناسی (کارشناسی) را نیز دایر نماید.


  • برچسب ها:
  • رشته ها تصویب هیات دولت
تعداد بازدید: 1982