گروه آموزشی مهندسی صنایع

مدیر گروه

  دکتر نوالدین دبیری

  مرتبه علمی : استادیار

  پست الکترونیک : n.dabiri@gu.ac.ir

  شماره تماس :  1732441003 

 


تعداد بازدید: 789