گروه آموزشی مهندسی صنایع

لیست دروس و جدول ترمی (کارشناسی)

 

ویژه دانشجویان ورودی 1396 و 1397

لیست کامل دروس مهندسی صنایع

نمودار پیش نیازی دروس

جدول 8 ترمی پیشنهادی

ویژه دانشجویان ورودی 1398 و بعد از آن

لیست کامل دروس مهندسی صنایع

نمودار پیش نیازی دروس

جدول 8 ترمی پیشنهادی


تعداد بازدید: 1830