مدیریت شاهد و ایثارگر

شانزدهمین گردهمایی یادگاران ایثار

دوشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۷

شانزدهمین گردهمایی دانشجویان شاهد و ایثارگر با ریاست محترم ، مدیران دانشگاه و مسئولین بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان گرگان در روز یکشنبه مورخ 1397/12/12 در سالن رشد برگزار گردید.

لینک خبر


تعداد بازدید: 1484