گروه آموزشی فیزیک

آشنايي با گروه فيزيك

تاريخچه

گروه فيزيك با پذيرفتن اولين دوره دانشجو مقطع كارشناسي در نيم‌سال دوم تحصيلي 87-1386  به‌طور رسمي كار خود را آغاز كرد. هدف و رسالت اصلي اين گروه تربيت نيروهاي متخصص در زمينه‌هاي مرتبط با علوم فيزيكي مانند حالت‌جامد، ماده‌چگال،‌ نانوفيزيك، مواد مغناطيسي، فيزيك هسته‌اي، كاربرد پرتو، راكتورهاي هسته‌اي، نجوم و اختر‌فيزيك و كيهان‌شناسي مي‌باشد. با تكميل نسبي امكانات و اعضاي هيات علمي، در نيم‌سال اول تحصيلي 90-1389  اولين دوره كارشناسي‌ارشد فيزيك حالت جامد، در نيم‌سال اول تحصيلي 92-1391 اولين دوره كارشناسي‌ارشد فيزيك هسته‌اي و در نيم‌سال اول تحصيلي 94-1393 اولين دوره كارشناسي‌ارشد فيزيك نجومي راه‌اندازي شد. هم اكنون در گروه فيزيك 10 عضو هيات علمي مشغول به امور تدريس و پژوهش مي‌باشند. تعداد 7 آزمايشگاه آموزشي و پژوهشي در گروه داير بوده كه امور مربوط به سرويس‌دهي آموزشي و پژوهشي درآن‌ها انجام مي‌پذيرد.


تعداد بازدید: 697