گروه آموزشی فیزیک

برگزاری کارگاه آموزشی: الگوریتم بهینه سازی فاخته COA

چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی: الگوریتم بهینه سازی فاخته COA، در تاریخ 18 اردیبهشت ماه با حضور دانشجویان و استادان مشتاق، با تدریس جناب آقای دکتر مرتضی زنگانه رییس محترم دانشکده فنی و مهندسی علی آباد در اتاق تحصیلات تکمیلی گروه فیزیک برگزار گردید. 


تعداد بازدید: 437