دانشکده فنی و مهندسی علی آباد

مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده

نام ونام خانوادگی: احسان مهاجر

مدرک تحصیلی: کارشناسی

رشته تحصیلی: عمران

سمت: مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های دانشکده

آدرس: علی آبادکتول،کمربندی داخل شهر،چهار راه هنرستان، ساختمان شماره 1 دانشکده فنی و مهندسی علی آبادکتول

تلفن تماس: 34236490-017

پست الکترونیکی:a.mohajer@gu.ac.ir


تعداد بازدید: 209