فاطمه باقری

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتری (۱۴۰۰)

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۹)

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۷)

مهندسی فناوری اطلاعات

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارتباط

  32441014 - 017
 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1064