محمد مقصودلو

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتری (۱۳۹۵)

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۹۰)

مهندسی کامپیوتر - معماری سیستم های کامپیوتری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران) - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۷)

مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

دانشگاه مازندران - ایران

ارتباط

 
رزومه

   CV
  • M. Maghsoudloo, A. Rahdari, N. Khoshavi, SLA-Aware Multi-Criteria Data Placement in Cloud Storage Systems , IEEE Access , (2021) , ,
  • N Khoshavi, M Maghsoudloo, Y Bi, W Francois, L Jaimes, A Sargolzaei, A survey on attack vectors in stack cache memory , The Elsevier Journal of VLS Integration , (2020) , 72 ,
  • M. Maghsoudloo, N. Khoshavi, Elastic HDFS: Interconnected distributed architecture for availability–scalability enhancement of large-scale cloud storages , The Springer Journal of Supercomputing , (2020) , 76 ,
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, Design Space Exploration of Non-Uniform Cache Access for Soft Error Vulnerability Mitigation , Elsevier Journal of Microelectronics Reliability , (2015) , ,
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, Cache Vulnerability Mitigation Using an Adaptive Cache Coherence Protocol , Springer Journal of Supercomputing , (2014) , ,
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, Reliability Improvement in Private Non-Uniform Cache Architecture using Two Enhanced Structures for Coherence Protocols and Replacement Policies , Elsevier Journal of Microprocessors and Microsystems , (2014) , 38 ,
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi, Online Control-Flow Error Detection and Correction Based on Monitoring both Data-Flow and Control-Flow Graphs , CSI Journal of Computing Science and Engineering , (2013) , ,
  • M. Maghsoudloo, H. R. Zarandi, N. Khoshavi, An Efficient Adaptive Software-Implemented Technique to Detect Control-Flow Errors in Multi-Core Architectures , Elsevier Journal of Microelectronics Reliability , (2012) , 52 ,
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1358