محمد مقصودلو

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
ارتباط

 
رزومه

   CV
  • V. Aalami-Al-Agha, H. R. Zarandi, M. Maghsoudloo، A Method to Detect Control Flow Errors in ARM-11-based Embedded Systems ، 18th National CSI Computer Conference (CSICC) ، (1299) ، ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.