سهیلا کرباسی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی کامپیوتر
ارتباط

  32541213 - 017
 
رزومه

   CV