سهیلا کرباسی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر
ارتباط

  01732441003 - 017
 
رزومه

   CV

تعداد بازدید: 844