مهدی یعقوبی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر

دکتری (۱۳۹۶)

مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی

صنعتی شاهرود - ایران

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۳)

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صنعتی امیر کبیر - ایران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۰)

مهندسی کامپیوتر - نرم افزار

صنعت نفت - ایران

ارتباط

رزومه

   CV
 • Mohammadhasan Miri, Yousef Darmani, Kamal Mohamedpour, Mehdi Yaghoubi, Mahasweta Sarkar, DRAGON: A Dynamic Distributed Resource Allocation Algorithm for Wireless Networks , IEEE Communications Letters , (2020) , 28 , 1780-1783
 • Homa Tafakori, Soheila Karbasi, Mehdi Yaghoubi, Identifying Abnormal Behavior of Users in Recommender Systems , International Journal of Web Research , (2019) , 2 , 51-64
 • Mehdi Yaghoubi, Mahmood Yaghoubi,Manoochehr Babanezhad, Different Proposed Models to Mapping MDA to RUP , International Journal of Electrical & Computer Engineering , (2013) , 3 , 2088-8708
 • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، ارائه‌ی الگوریتم پویا برای تنظیم هم‌روندی فرآیندهای کسب‌وکار ، مجله پردازش علائم و داده ها ، (1299) ، ،
 • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، ایجاد تعادل بار کاری و کاهش چرخه ی زمانی با استفاده از اجرای همزمان وظایف وابسته در سیستم های مدیریت فرآیندهای کسب وکار ، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ، (1299) ، ،
 • مهدی یعقوبی، مرتضی زاهدی، بهینه‌سازی در همروندی فرآیندهای کسب‌وکار با هدف تعادل بارکاری ، مجله مدل سازی سمنان ، (1299) ، ،
 • Leyli Abbasi, Hossien Momeni, Mehdi Yaghoubi, SWSA: A Hybrid Scientific Workflow Scheduling Algorithm Based on Metaheuristic Approach in Cloud Computing Environment , Journal of Information & Knowledge Management , (1920) , 20 ,
 • یعقوبی مهدی، سبطی علی، کرباسی سهیلا، ارائه یک روش سریع و دقیق برا ی شناسایی رانش مفهوم با تحلیل سابقه ی رویدادها ، ، (1299) ، ، 105-118
 • جوادزاده فرشته سادات، يعقوبي مهدي، كرباسي سهيلا، شناسايي رانش مفهوم در نگاره ي رويداد با استفاده از اطلاعات آماري گونه ها ، پردازش علائم و داده ها ، (1299) ، ،
 • قزلجه مارال، تكنولوژي مه داده ها در تحليل هاي زيست شناسي ، ، (نامشخص)
 • تفكري هما، بررسي و شناسايي رفتارهاي غيرطبيعي كاربران در سيستم هاي پيشنهاد دهنده ، ، (نامشخص)
 • اسكندري ارش، ارائه روشي مبتني بر يادگيري ماشين به منظور افزايش دقت ترجمه پرسش هاي زبان طبيعي به SQL ، ، (نامشخص)
 • حسيني سيده ناديه، مقايسه الگوهاي داده گردش كار و ارائه يك مدل جامع و تركيبي جهت پشتيباني از انواع متفاوت الگوهاي داده گردش كار ، ، (نامشخص)
 • اهنگري اهنگركلائي مرتضي، تحليل احساسات در شبكه هاي اجتماعي بازار هاي سهام، با در نظر گرفتن ارزش قيمتي سهم ، ، (نامشخص)
 • ربيع نژاد هانيه، ارايه راهكار موثر پيش بيني مكان يابي خدمات در محاسبات لبه سيار ، ، (نامشخص)
 • مقصودلوكمالي اذين، بهبود مديريت انتخاب رشته دانشجويان و كاهش نرخ بيكاري با استفاده از تكنيك هاي داده كاوي ، ، (نامشخص)
 • جمشيدي سميه، طراحي و پياده سازي نرم افزار كاربردي زمين شناسي با بارگذاري محتوايي كمربند كوهزاد البرز ، ، (نامشخص)
 • جوادزاده فرشته سادات، شناسايي رانش مفهوم در فرايندهاي سازماني از نگاره هاي رويدادها ، ، (نامشخص)
 • محمد نظری، بهبود فرايند كاوي با استفاده از رانش مفهوم ، ، (نامشخص)
 • كتول امير، شناسايي تغيير الگو خريد مشتري با استفاده از شناسايي رانش مفهوم در داده هاي خريد آنلاين ، ، (نامشخص)
 • مدیر گروه علوم کامپیوتر ، (1386 - 1390) ،
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر ، (1390) ،
 • مدیر گروه مهندسی کامپیوتر ، (1396) ،
 • رییس گروه انفورماتیک و فنآوری اطلاعات دانشگاه گلستان ، (1398) ،
اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.

تعداد بازدید: 1132