امور رفاهی اساتید

شرایط و ضوابط سفر به کشور تاریخی یونان

یکشنبه ۱۰ دی ۱۳۹۶

بمنظور آشنایی با فرهنگ، تمدن و بازدید از آثار تاریخی و دانشگاهی کشور یونان و پس از رایزنی و پیگیری های انجام شده از طریق ستاد رفاهی وزارت علوم ثبت نام تور یونان آغاز می گردد: دانشگاهیان محترم در طول سفر از آثار تاریخی مهم و همچنین دانشگاه ملی یونان بازدید خواهند کرد

شرایط و ضوابط سفر به کشور تاریخی یونانتعداد بازدید: 1223