معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

کارشناس انفورماتیک و رایانه آموزش

 

  عبدالمجید اونق

  کارشناس انفورماتیک و رایانه آموزش

   ۳۲۳۲۲۹۱۰

  m.onagh@gu.ac.ir

شرح وظایف:

 

 

 

 


تعداد بازدید: 178