مدیریت امور فرهنگی

برگزاری اولین وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌21/2/99

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

اولین وبینار از سلسله وبینارهای حوزه علوم و فناوری پلیمر با موضوع جدایی فازی در پلی یورتان ها به صورت تخصصی با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ 21/2/99 در دانشگاه گلستان برگزار شد.

در این وبینار دکتر ایمان صاحبی از محققان برجسته کشوری در حوزه پلیمر به ارائه مطالبی در خصوص اهمیت استفاده از پلی یورتان و خواص مهم این ماده اشاره کرد.


تعداد بازدید: 71