مدیریت امور فرهنگی

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 28/2/99

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای حوزه علوم و فناوری پلیمر با موضوع بررسی سطوح فوق آب گریز و فوق روغن گریز به صورت تخصصی با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ 28/2/99 در دانشگاه گلستان برگزار شد.

در این وبینار مهندس کیانا سادات میر شهیدی محقق در دانشگاه بریتیشن کلمبیا کانادا و دانشجوی سابق دانشگاه گلستان به ارائه مطالبی در این خصوص اشاره کرد.


تعداد بازدید: 72