مدیریت امور فرهنگی

برگزاری وبینار انجمن پلیمر در حوزه علوم و فناوری‌ 24/3/99

شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹

سلسله وبینارهای حوزه علوم و فناوری پلیمر با موضوع آشنایی با صنعت رزین به صورت تخصصی با مشارکت انجمن علمی دانشجویی مهندسی پلیمر و همکاری معاونت پژوهش و فناوری در تاریخ 24/3/99 در دانشگاه گلستان برگزار شد.

در این وبینار مهندس امیر حسین یزدان بخش استاد مدعو دانشگاه تهران به ارائه مطالبی در خصوص صنعت رزین اشاره کرد.


تعداد بازدید: 68