مدیریت امور فرهنگی

بازدید مجازی انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق

چهارشنبه ۲۰ اسفند ۱۳۹۹

انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی گرگان با همکاری شرکت توزیع برق کل استان گلستان و انجمن های علمی دانشجویی مهندسی برق دانشکده فنی مهندسی علی آباد و گنبد برگزار میکند

✅ بازدید مجازی استانی از سایت آموزشی شرکت توزیع برق علی آباد کتول با محوریت تقویت ارتباط موثر بین صنعت و دانشگاه  
 
زمان : پنجشنبه - 99/12/21 - ساعت 17

🔵با حضور مهندس علینژاد (رئیس اداره بهره برداری مدیریت توزیع نیروی برق شهرستان علی آباد کتول )

🔵دکتر صفا (عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق دانشگاه گلستان و استاد مشاور انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق دانشگاه گلستان )

🔵مهندس استیری(دانشجوی کارشناسی مهندسی برق دانشگاه گلستان ) 

لینک سامانه‌ی بازدید مجازی  :

https://adobe.gu.ac.ir/bazdidmajazi/

 ⚡️انجمن علمی دانشجویی  مهندسی برق دانشگاه گلستان
🆔 @gu_electrical

 


تعداد بازدید: 944