مدیریت امور فرهنگی

فراخوان طراحی پوستر قابل توجه دانشجویان دانشگاه گلستان

یکشنبه ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

فراخوان
قابل توجه دانشجویان دانشگاه گلستان 

♦️دانشجویانی که مهارت طراحی پوستر دارند در صورت تمایل جهت همکاری با مدیریت امور فرهنگی تماس بگیرند.

♦️شماره تماس:
 ۰۱۷۳۲۲۲۰۳۶۹

@gu_farhangi


تعداد بازدید: 653