مدیریت امور فرهنگی

کارگاه: *"مقاله نویسی ISI"*

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

🔸انجمن های علمی دانشجویی جغرافیای دانشگاه های گلستان با همکاری جمعی از انجمن های علمی دانشگاه گلستان و انجمن های جغرافیا دانشگاه سیستان و بلوچستان و تربیت مدرس برگزار میکند.

🔴 کارگاه: *"مقاله نویسی ISI"*

🧑🏻‍🏫 مدرس: *سمیه ذهاب ناظوری*
پژوهشگر فوق دکتری 
دانشگاه الدومرو باری ایتالیا 

🕗 زمان: *دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱*


هزینه ثبت نام: *۷۰۰۰۰ تومان*
*(انجمن های همکار ۴۰۰۰۰ تومان)*

*حداقل ظرفیت برای تشکیل کارگاه ۲۰ نفر*

*گواهی برای شرکت کنندگان از دانشگاه گلستان صادر خواهد شد*

جهت شرکت در کارگاه به آدرس تلگرام یا اینستاگرام geo_golestan مراجعه کنید.

🔹 لینک ثبت نام
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvK1HzlgAKraXSgq8JZsmuGdqS1Dg3zWYOO8vr_8XwWHBoqQ/viewform?usp=sf_link


تعداد بازدید: 322