مدیریت امور فرهنگی

وبینار ذهن مسئله محور- انجمن آمار

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

📊انجمن علمی دانشجویی آمار دانشگاه گلستان برگزار می کند

💥وبینار ذهن مسئله محور💥

✅ انتخاب ایده مناسب برای راه اندازی کسب و کار
✅ انتخاب درست رشته تحصیلی
✅ انتخاب درست مسیر آینده شغلی
با پرورش ذهن مسئله محور مي توانيم موارد فوق را تحقق بخشيم

🌟دوشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه
🌟ساعت: ۱۹:۳۰-۱۷:۳۰
🌟لینک شرکت در وبینار
https://adobe2.gu.ac.ir/statistics/

@gu_stat


تعداد بازدید: 218