مدیریت امور فرهنگی

کسب مقام نخست کشوری در بخش نشریات دانشجویی شیمی (براساس گزارش ۴ ماهه دوم ) توسط انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گلستان

شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲

♦️♦️🏅🏅🏅🏅 کسب مقام نخست کشوری در بخش نشریات دانشجویی شیمی (براساس گزارش ۴ ماهه دوم ) توسط انجمن علمی دانشجویی شیمی دانشگاه گلستان را به دانشجویان رشته شیمی به ویژه تیم انجمن علمی دانشجویی شیمی تبریک عرض می نماییم.🌸🌸🌸🌸🌷🌷🌷 مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گلستان


تعداد بازدید: 591