پژوهشکده مخاطرات محیطی

طرح های در حال اجرا

نام طرح: بکارگیری مدلهای گسترش آتش در مهار آتش سوزی جنگل های استان گلستان

کارفرما: اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گلستان

2-نام طرح : طراحی رم-پمپ به منظور آبرسانی به اراضی شیبدار

کارفرما: پارک علم و فن آوری استان گلستان

 

 

 


تعداد بازدید: 88