پژوهشکده مخاطرات محیطی

امضای دو قرارداد پژوهشی در پژوهشکده مخاطرات محیطی

سه شنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

 

امضای قرارداد فی مابین :

پژوهشکده مخاطرات محیطی و بخش خصوصی در خصوص روش های کاهش تبخیر از مخازن آبی استان گلستان

پژوهشکده مخاطرات محیطی و باداره کل استاندارد استان گلستان درخصوص مدیریت آلاینده های مجموعه فرآیند استخراج ید در استان


تعداد بازدید: 257