علی بیگلری فدافن

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش مکانیک محاسباتی سازه و ژئوتکنیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

University of Glasgow - کشور UK

زمینه ها و علایق پژوهشی

مکانيک محاسباتی کاربردی (سازه و ژئو تکنیک) - طراحی لرزه ای و مقاوم سازی سازه ها

علی بیگلری فدافن

AWARDS & HONORS

 • Nationwide PhD Scholarship competition, Ministry of Science and Technology, Iran, 2009

 • Award of Excellence from Civil Engineering Department of the Azad University in recognition of outstanding academic performance, Iran, 2007

 • The Best Researcher Award from the Azad University, Iran, 2006, 2007

 • Entrepreneurship Award for Researchers-the University of Glasgow Research & Enterprise Unit, 2011

 • Reception of the Second Prize in The Scientific Development and Software Movement Symposium, Mashhad, Iran, 2004

   

RESEARCH INTERESTS

 • Computational Mechanics
 • Multi Scale and Hybrid Numerical Simulation
 • Dynamic and Inelastic Structural Analysis and Design
 • Modelling Composite Material Behaviour

 

RESEARCH EXPERIENCE

2014- 2015 Post-doctoral Research Fellow, the University of Warwick, UK

Modeling of fluid and gas transport in deformable fractured material and contributing to the teaching program and student supervision

 

2006- 2009 Building Safety Evaluation, the Azad University, Iran

Structuring information database on the serviceability of building pre and post disaster in high seismic risk area in north and east of Iran

 

2004- 2006 Designing Virtual Structural Laboratory, the Azad University, Iran

Creating numerical finite element software for elastic and inelastic simulation of 2D & 3D frame structures, considering real effect of beam to column connections

 

1999- 2000 Modeling Shear Link Behavior, the Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Proposing a new inelastic model to consider behavior of shear link in eccentrically braced frame

 

1999- 2000 Advanced Structural Analyzing Program (ASAP), the Ferdowsi University of Mashhad, Iran

Programming code to analysis 2D and 3D inelastic frame structures

 

PUBLICATIONS

Thesis

 

 • PhD Thesis (2014): A General Hybrid Force-Based Method for Structural Analysis, the University of Glasgow, UK. Supervised by: Dr. Philip Harrison, Professor Chris Pearce, Professor Nenad Bićanić and Professor Zaoyang Guo.

 • Master Thesis (2000): Lateral Load Carrying Capacity of Dual Frames Composed of Eccentrically Braced and Semi-Rigid Frames, the Ferdowsi University of Mashhad, Iran. Supervised by: Professor Feridoon Irani and Professor Hassan Hajikazemi.

Published Journal Papers

 

 • Biglari, A., P. Harrison, and N. Bićanić, (2013), Quasi-Hinge Beam Element Implemented within the Hybrid Force-Based Method, Computers & Structures, Volume 137, June 2014, Pages 31-46.

 • Biglari, A., F. Irani, (2006), Capability of Mutation and Convergent Functions In Nonlinear Analysis, Amirkabir Journal Of Science And Technology, Vol. 16, No. 63-C (CCM).

 • Irani.F, and A. Biglari, (2002), A New Method in Nonlinear Analysis Structures Based On Forward Secant Stiffness, International Journal Of Engineering Science, Vol. 13, No. 4.

   

Under review Journal Papers

 

 • Biglari, A., P. Harrison, and N. Bićanić, Flexibility Based Beam-Column Element within Hybrid Force-Based Finite Element Method, Computers & Structures

 • Biglari, A., and F. Irani, Investigation Force Equilibrium in Displacement Based Nonlinear Analysis, International Journal of Engineering Science

 • Biglari, A., Stress Enriched Gradient Implicit Method to Solve Constitutive Equation, (The manuscript is drafted)

 • Biglari, A., Augmented Hybrid Force-Based Finite Element Method, (The manuscript is drafted)

   

Recently Peer Reviewed Conference Papers
 • Biglari, A., and P. Harrison, (2013), 3-D Beam-Column Element Implemented within a Hybrid Force-Based Method, Association for Computational Mechanics in Engineering, Proceedings of First International Conference of The Association for Computational Mechanics in Engineering, The University of Durham, Durham, UK.

 • Biglari, A., P. Harrison, Z. Guo, and N. Bićanić, (2012) Flexibility Based Beam Element Based on Large Increment Method, The eighth European Solid Mechanics Conference, Graz University of Technology, Graz, Austria.

 • Biglari, A., P. Harrison, Z. Guo and N. Bićanić, (2011) A 2D Euler-Bernoulli Inelastic Beam-Column Element for The Large Increment Method, Association for Computational Mechanics in Engineering, Proceedings of the 20th UK Conference of The Association for Computational Mechanics in Engineering, The University Of Manchester, Manchester, UK.

 

ADVANCED COURSES

 • Generalized Continua and Scale Effects (ACME School, UK - Prof. C. Sansour )

 • Extended Finite Element Method (ACME School, UK - Professor S. Bordas)

 • Smoothed Finite Element Methods (ACME School, UK - Professor G. Liu)

 • Advanced Geotechnical Engineering (the University of Glasgow, UK - Professor Simon Wheeler)

 • Continuum Mechanics (the University of Glasgow, UK - Professor Z. Guo and P. Harrison)

 • Advanced Theory of Plasticity (the University of Glasgow, UK - Professor Z. Guo and C. Pearce)

Professional

Educational

 • Graduate Teaching Assistantship Training, the University of Glasgow, UK, 2010.

 • Essential Psychology Terms for a Good Teacher, the Azad University, Iran, 2008.

 • Enterprise and Entrepreneurship for Researchers, the University of Glasgow, UK, 2011.

 • Professional Skills for Science and Engineering Researchers, the University of Glasgow, UK, 2010.

 • Research Training Course, the University of Glasgow, UK, 2010.

 • Statistics and Experiment Design Course, the University of Glasgow, UK, 2010.

 • Writing Meaningful Aims and Intended Learning Outcomes, the University of Glasgow, UK, 2010.

 • Postgraduate Students Essentials, the University of Glasgow, UK, 2009.

 • Planning and Creating Database, the University of Glasgow, UK, 2009.

   

موضوعشرحفایلتاریخ
CV  فایل 1396/12/13 12:40 PM
خلاصه سوابقخلاصه سوابق- فایل 1396/12/13 12:38 PM