علی غلامی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی مهندسی عمران

دکتری (۱۳۹۴)

عمران - حمل و نقل

دانشگاه نوادا رینو - آمریکا

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۷)

عمران - حمل و نقل

دانشگاه علم و صنعت ایران - ایران

ارتباط

رزومه

   CV

تعداد بازدید: 1077