علیرضا طبرسا

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش ژئوتکنیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار - پایه ۱۶

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه علم وصنعت - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

روشهای بهسازی و اصلاح خاک-مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای-مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک-رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

علیرضا طبرسا

فهرست مقالات

  روشهای بهسازی و اصلاح خاک

  مهندسی ژئوتکنیک لرزه ای

  مطالعات آزمایشگاهی و صحرایی خاک

  رفتار استاتیکی و دینامیکی خاک مسلح

  کاربرد هوش مصنوعی در مهندسی ژئوتکنیک

  اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.