سیدیاسین موسوی

   CV
 

رشته تحصیلی

عمران - گرایش سازه

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

عمران

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه گیلان - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

بتن با مقاومت بالا (HSC) - دوام بتن - بازیافت مواد ضایعاتی در تولید بتن

سیدیاسین موسوی

فهرست مقالات

    • Haghighatnejad N, Mousavi SY, Khaleghi SJ, Tabarsa A, Yousefi S، Properties of recycled PVC aggregate concrete under different curing conditions ، Construction and Building Materials 2016:126;943-950 ، (3/21/1920) ، ،
    اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.