علیرضا گودرزی

   CV
 

رشته تحصیلی

شیمی فیزیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

پلیمر

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه تربیت معلم تهران - کشور ایران

زمینه ها و علایق پژوهشی

نانو ذرات - لایه نازک

علیرضا گودرزی

فهرست مقالات