فرزانه نجفی

استادیار دانشکده فنی و مهندسی گرگان
گروه آموزشی هنر و معماری

دکتری (۱۳۹۳)

ارتباطات تصويري - ارتباط تصويري

دانشگاه يو اس ام، دانشگاه علوم مالزي - مالزي

کارشناسی ارشد ناپیوسته (۱۳۸۵)

تصويرسازي - تصويرسازي كتاب

دانشكده هنر دانشگاه شاهد - ايران

کارشناسی پیوسته (۱۳۸۱)

نقاشي - نقاشي

دانشكده هنر دانشگاه شاهد - ايران

کاردانی (۱۳۷۶)

هنرهاي تجسمي - هنرهاي تجسمي

تربيت معلم شهيد هاشمي نژاد - ايران

ارتباط

رزومه


تعداد بازدید: 1142