مهسا بهنود

   CV
 

رشته تحصیلی

طراحی گرافیک

دانشکده

دانشکده فنی و مهندسی گرگان

گروه آموزشی

معماری

مرتبه علمی

استادیار

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه USM - کشور مالزی

زمینه ها و علایق پژوهشی

طراحی گرافیک و تحلیل آثار گرافیکی-طراحی نشانه- ارتباط تصویری-هنرایران باستان -گرافیک محیطی و نسبت طلایی

مهسا بهنود

فهرست مقالات