مهدی محمدی نژاد

  گزینه‌های حسابmohammadi114nejad@gmail.com
   CV
 

رشته تحصیلی

زبان و ادبیات فارسی - گرایش ادبیات عرب

دانشکده

دانشکده علوم انسانی

گروه آموزشی

زبان و ادبیات فارسی

دانشگاه محل فارغ التحصیلی

دانشگاه دمشق - کشور سوریه

زمینه ها و علایق پژوهشی

قرآن پژوهی - ادبیات تطبیقی - بلاغت - صرف و نحو - نقد - تاریخ ادبیات

مهدی محمدی نژاد

فهرست مقالات

  • MAHDI MOHAMMADINEJAD, , ( - 6), 2018, 95-114, .
  • MAHDI MOHAMMADINEJAD, Vahid Rooyani, behrooz ghorbanzadeh, , ( - 1), 2019, 539-566, .
  • B GH, MAHDI MOHAMMADINEJAD, , ( - 2), 2018, 37-54, .
  • MAHDI MOHAMMADINEJAD, , ( - ), 2016, 99-113, .
  • MAHDI MOHAMMADINEJAD, , ( - 19), 2015, 133-145, .